List of Products

List of Products
<EM Mayonnaise>Stores that carry our products within Okinawa

小売店での販売

Ryohin Keikaku,Yurakucho (Tokyo)

Foods Variety Sugihara (Hokkaido)

Sake to Shoku no Select Shop Hashimoto-ya, all stores (Saitama)

Mujirushi Ryohin, Aeon Mall Matsumoto (Nagano)

Hankyu Kitchen Yell Kyushu (Fukuoka)

Kuriya (Fukui)

Hirakawa Shoten Nichie (Hiroshima)

・小関又兵衛商店 山形

Maruyasu C, Shimazaki Store (Mie)

Queen's Isetan, Samigahara Store (Kanagawa)

Maruyasu Shinsen-Kan, Minamigaoka Store (Mie)

Tokyu Precce, all stores (Tokyo)

Okinawa Takarajima, LalaPort Fujimi Store (Saitama)

Okinawa Takarajima, LalaPort Yokohama Store (Kanagawa)

 

As of Feb 2018

List of Products Top

CLOSE